Handhavingsjurist

Standplaats:
Woerden
Startdatum:
01.10.2019
Einddatum:
01.12.2019
Uren per week:
24

Tijdelijke handhavingsjurist (inval vanwege ziekte)

Voor het team Vergunningen Toezicht en Handhaving zoeken wij een tijdelijke handhavingsjurist
voor 24 uur per week van 1-10-19 tot 1-12-19.


Vanwege uitval door ziekte zijn wij op zoek naar een tijdelijke kracht die ons team komt versterken. Denk jij in oplossingen en niet in problemen? En houd je je graag bezig met het handhavingsproces? Dan zijn we op zoek naar jou!

Werken voor Oudewater en Woerden: WOW!
We werken voor twee gemeentebesturen, Oudewater en Woerden, waarbij onze stakeholders centraal staan:

 • We benutten de kracht van de samenleving. We werken aan een proactieve samenwerking met onze inwoners. We willen verbetering aanbrengen in: het bieden van goede dienstverlening, hulp bij initiatieven, er zijn!, samen resultaat boeken en sensitieve en transparante communicatie.
 • We stellen bestuurders optimaal in staat de samenleving te dienen. Onder andere door goed strategisch advies en door te werken aan maatschappelijke opgaven: de nadruk bij het werk komt meer te liggen op de inhoud van vraagstukken die leven in de samenleving.
 • We willen een organisatie zijn waar medewerkers met plezier werken. Medewerkers worden ingezet op talent en we stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. De organisatie kent een informele werksfeer, de verantwoordelijkheden liggen laag en de lijnen zijn kort. Medewerkers krijgen de ruimte om flexibel te werken aan de resultaten waarvoor ze verantwoordelijk zijn.


Vanuit de organisatievisie willen we de WOW factor! bij onze stakeholders brengen. Door te handelen vanuit onze kernwaarden avontuur, eigenaarschap en samenspel weten we hen te verbazen, verrassen en te verwonderen!

Domein en team in het kort
Dit domein bestaat uit twee teams: VTH en KCC. Wat de twee teams primair verbindt is de nauwe relatie met de inwoners van Oudewater en Woerden, via concrete producten als paspoorten, identiteitsbewijzen, vergunningen en handhavingszaken. Klantcontacten is het dagelijks werk van VTH en het KCC. Continue doel is het verbeteren van de relatie met onze klanten.

Heb jij de WOW factor?

 • Avontuur

Je toont lef en durft innovatief te zijn in je werk. Je kijkt kritisch naar huidige processen, durft anderen aan te spreken en naar buiten te treden.

 • Eigenaarschap

Je voelt je verantwoordelijk voor de vraag, opgave of taak waaraan je werkt en hierin resultaat te boeken. Je communiceert de verwachtingen met opdrachtgevers, collega’s en externen, durft de confrontatie op te zoeken en zakelijk te zijn. Je neemt verantwoordelijkheid voor je loopbaan.

 • Samenspel

Je weet die mensen in de organisatie te vinden waarmee je samen sterker staat. Je helpt anderen in het aangaan van het avontuur en leert van elkaars goede resultaten en fouten. Je geeft feedback en staat open om feedback te ontvangen. Je gaat het gesprek aan met het bestuur en de samenleving en werkt samen toe naar resultaat.


De functie

 • Je bent verantwoordelijk voor handhavingszaken op het gebied van bouw, RO, milieu en bijzondere wetten.
 • Je adviseert het bestuur, management en collega’s omtrent diverse VTH-zaken.
 • Je behandelt bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van handhavingszaken.
 • Je hebt voldoende ervaring en kunt zo aan de slag!


Jouw kwaliteiten

 • Afgeronde HBO opleiding Rechten.     
 • Ervaring met Wabo/APV/Bijzondere wetten.
 • Ervaring met handhavingsdossiers op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid en APV.
 • Ervaring in het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures en het vertegenwoordigen van een gemeente in rechte.
 • Beschikking over politiek-bestuurlijke antennes en een analytisch vermogen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Competenties: oplossingsgericht, samenwerken, doorzetter, enthousiast, analytisch, flexibel en resultaatgericht.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten